TŘEBOŇSKO

 

obec Žíteč - Třeboňsko

Žíteč je vesnice, část městyse Chlum u Třeboně v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se asi 5 km na sever od Chlumu u Třeboně.
Vesnička Vás přivítá svým klasickým jihočeským vzhledem, s malevnou návsí.

 

Kde najdete Chlum u Třeboně?

Chlum u Třeboně leží v Budějovickém kraji 15 km jihovýchodně od Třeboně a 25 km jižně od Jindřichova Hradce na úpatí pahorkatiny,
která se zvedá z Třeboňské pánve k hraničním vrchům.
Již více než 100 let je vyhledávaným letoviskem.

Část obyvatel je zaměstnána u menších firem, ve službách a v obchodě. Po uzavření sklárny musí větší část obyvatel za prací dojíždět.
Důležité je lesnictví, v zemědělství dominuje chov ryb.

 

Zajímavosti v Chlumu U Třeboně

Pod hrází rybníka Hejtman leží po obou stranách potoka zámecký park, na pravém břehu budova bývalého pivovaru a zámek.
Na levém břehu potoka je zástavba včetně obchodního centra, tzv. Předměstí. V blízkosti sádek, v části nazývané U německé školy, je rybník Zájezek a spodní část zámeckého parku.

Chlum u Třeboně má přes 2000 stálých obyvatel. Do jeho působnosti patří ještě obce Mirochov, Žíteč a Lutová s dalšími přibližně 400 obyvateli.

 

 

 

Třeboňsko je jednou z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem.
Lidé zde již od 12. století cíleně měnili původní nehostinnou močálovitou krajinu v důmyslnou síť umělých stok s množstvím rybníků. Téměř 35 procent rozlohy Třeboňska tvoří lesní porosty a 10 procent vodní plochy.V rámci programu "Člověk a biosféra" je Třeboňsko zařazeno do sítě biosférických rezervací UNESCO (od r. 1977).
V rámci Ramsarské úmluvy, která je zaměřená na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů, zde byly vyhlášeny dva mezinárodně významné mokřady - od roku 1990 Třeboňské rybníky a od roku 1993 Třeboňská rašeliniště.Na území Třeboňska se nachází velké množství různých biotopů, proto zde také potkáme rozličné druhy rostlin a živočichů. V třeboňských rašeliništích, jehličnatých a listnatých lesích a na loukách roste přes 100 druhů chráněných rostlin.
Najdeme zde rovněž mnoho vzácných chráněných živočichů (různé druhy motýlů, vážek, pavouků, střevlíků, vodního ptactva a ryb). Celá oblast je proslulá výskytem ohrožené vydry říční a orla mořského.
Nejcennější části Třeboňska představují následující maloplošná zvláště chráněná území.


 

Národní přírodní rezervace na Třeboňsku:

Stará řeka,
Červené blato,
Ruda u Horusic,
Velký a Malý Tisý, Brouskův mlýn,
rybník Žofinka

 

Národní přírodní památky na Třeboňsku:

národní přírodní památka Vizír,
národní přírodní památka Terčino údolí,
přírodní památka Slepičí Vršek,
lesní rybník s rašeliništěm poblíž Chlumu u Třeboně

 

20 přírodních rezervací na Třeboňsku:

květnaté bučiny Bukové kopce,
říčka Dračice,
niva Horní Lužnice, H
orusická blata,
Krabonošská niva,
Losí blato u Mirochova,
meandry Lužnice,
louky Na Ivance,
Novořecké močály,
rybník Olšina u Přeseky,
pískový přesyp u Vlkova,
rašeliniště Hovízna,
rašeliniště Pele,
rybník Rod u Frahelže,
rybník Ruda u Kojákovic,
rybníky u Vitmanova,
Staré jezero,
Široké blato,
Trpnouzské blato,
rybník Rožmberk,
Záblatské louky.

 
více informací najdete na www.trebonsko.cz

 

Kontaky

telefon 602 500 860 adresa

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout