ČeskyDeutschEnglish
vyhledat

Alena Fajtlová

Chlum u Třeboně - Žíteč
tel. 384 783 127
mobil: 603 555 809
e-mail:
info@ubytovani-trebonsko.cz

Příroda Třeboňska

Třeboňsko je jednou z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Lidé zde již od 12. století cíleně měnili původní nehostinnou močálovitou krajinu v důmyslnou síť umělých stok s množstvím rybníků. Téměř 35 procent rozlohy Třeboňska tvoří lesní porosty a 10 procent vodní plochy.

V rámci programu "Člověk a biosféra" je Třeboňsko zařazeno do sítě biosférických rezervací UNESCO (od r. 1977). V rámci Ramsarské úmluvy, která je zaměřená na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů, zde byly vyhlášeny dva mezinárodně významné mokřady - od roku 1990 Třeboňské rybníky a od roku 1993 Třeboňská rašeliniště.

Na území Třeboňska se nachází velké množství různých biotopů, proto zde také potkáme rozličné druhy rostlin a živočichů. V třeboňských rašeliništích, jehličnatých a listnatých lesích a na loukách roste přes 100 druhů chráněných rostlin. Najdeme zde rovněž mnoho vzácných chráněných živočichů (různé druhy motýlů, vážek, pavouků, střevlíků, vodního ptactva a ryb). Celá oblast je proslulá výskytem ohrožené vydry říční a orla mořského.
Nejcennější části Třeboňska představují následující maloplošná zvláště chráněná území.

Národní přírodní rezervace na Třeboňsku:

 • Stará řeka,
 • Červené blato,
 • Ruda u Horusic,
 • Velký a Malý Tisý, Brouskův mlýn,
 • rybník Žofinka

Národní přírodní památky na Třeboňsku:

 • národní přírodní památka Vizír,
 • národní přírodní památka Terčino údolí,
 • přírodní památka Slepičí Vršek,
 • lesní rybník s rašeliništěm poblíž Chlumu u Třeboně

20 přírodních rezervací na Třeboňsku:

 • květnaté bučiny Bukové kopce,
 • říčka Dračice,
 • niva Horní Lužnice, H
 • orusická blata,
 • Krabonošská niva,
 • Losí blato u Mirochova,
 • meandry Lužnice,
 • louky Na Ivance,
 • Novořecké močály,
 • rybník Olšina u Přeseky,
 • pískový přesyp u Vlkova,
 • rašeliniště Hovízna,
 • rašeliniště Pele,
 • rybník Rod u Frahelže,
 • rybník Ruda u Kojákovic,
 • rybníky u Vitmanova,
 • Staré jezero,
 • Široké blato,
 • Trpnouzské blato,
 • rybník Rožmberk,
 • Záblatské louky

5 přírodních památek Třeboňska:

Kozí vršek, Lhota u Dynína, pískovna u Dračice, Slepičí vršek a Soví les.
 
více informací najdete na www.trebonsko.com
design by ARGON systems graphics by